Cégismertető

Budapest Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság több mint két évtizede meghatározó szereplője a hazai stratégiai és pályázatkezelési tanácsadói szolgáltatóknak, illetve csődgondnoki-felszámolói piacnak.

Partnerei között nagy múltú hazai és külföldi érdekeltségű társaságok, feltörekvő magáncégek, pénzintézetek, vagyonkezelő szervezetek és önkormányzatok találhatók.

Szolgáltatásaink sikere az alapos felkészültségben, a pontos helyzetfelmérésben, a következetes programmenedzselésben és a korrekt kommunikációban rejlik.

Társaságunk egyedülálló referenciákat tudhat magáénak a vállalkozások újjászervezésében, a növekedési programok kidolgozásában és megvalósításában.

Programjaink keretében nagy értékű, jelentős piaci részesedéssel rendelkező társaságok újjászervezése, növekedési pályára állítása és stabilizációjára került sor alapvetően az élelmiszeripar és gépipar területén.

A siker kulcsa a partneri együttműködés keretében: a teendők átfogó összerendezése, az adatszolgáltatások kontrolja, a folyamatos vállalatvezetési szolgáltatások és a napi projektgondozási gyakorlat.

Budapest Investment Zrt. kimagasló eredményeket ért el a gazdasági konfliktusok feloldásában és a pénzügyi krízishelyzetek megszűntetésében.

Ezen tevékenység körében közel száz vállalkozás továbbélését, piacon maradását biztosítottuk. Programjaink sok ezer munkahely megőrzését, társaságok hitelképességének helyreállítását szolgálták.

A kríziskezelés eredménye az alkupozíciók gondos kimunkálásában, a kimagasló színvonalú tárgyalási stratégiában és a kooperáción alapuló építkezésben gyökerezik.

A Budapest Investment Zrt. kezdetektől aktívan közreműködik a gazdálkodó szervezetek jogutód nélküli megszűnésével járó szakmai feladatok ellátásában. Az elsők között kapta meg a felszámolói tevékenység ellátáshoz szükséges kvalifikációt. 1992 óta több száz gazdálkodó szervezet felszámolását, végelszámolását vitte végig ellátva a jogi, közgazdasági feladatokat.

Az eddigieken alapulva társaságunk sikeres a válságban lévő társaságok problémáinak csődeljárás keretében történő megoldásaiban.

A Budapest Investment Zrt. pályázatíró és projektmegvalósítást támogató üzletága ugyancsak több éves sikeres múltat tudhat maga mögött. Az uniós források bevonására, s más közbeszerzési eljárásokhoz köthető pályázatok kimunkálásában, összeállításában számos sikeres referenciát tudhat magáénak. A megnyert pályázatok megvalósításának is résztvevője, egészen az elszámolások lebonyolításáig, lezárásáig.

Társaságunk munkatársai sokoldalúan képzett, nagy gyakorlati jártassággal bíró szakemberek, akik a team munka, a komplex megközelítés, a korrekt szakmai megoldások elkötelezettjei.

A társaság elnök-vezérigazgatója Jendrolovics Pál, aki tíz éves államigazgatási és mintegy két évtizedes tanácsadói tapasztalattal bír.

A Budapest Investment Zrt. szakértői tevékenysége az alábbi szakmai területeket öleli fel:

A Budapest Investment Zrt. a Pénzügyminisztérium által legutóbb a 2008. július 25. napján a Pénzügyi Közlönyben közzétett Felszámolók Névjegyzékében 15-ös sorszámon jegyzett cég.

A társaság a felszámolói tevékenysége során több korábban jelentős gazdasági potenciállal bíró nagyvállalat felszámolását bonyolította le úgy, hogy a további működésre alkalmas egységek életképességét megőrizte. Minden esetben külön figyelmet fordított a foglalkoztatási feszültségek feloldására, a munkaügyi kérdések problémamentes megoldására. A sok éve végzett felszámolói tevékenység során a bíróságok több mint 2400 esetben jelölték ki a Budapest Investment Zrt-t felszámolónak. Jelenleg mintegy 600 felszámolást visznek munkatársai.

A Budapest Investment Zrt. tulajdonosi megbízásból csődgondnoki, végelszámolói, vagyonfelügyelői feladatokat is sikeresen látott el. Több termelő vállalat illetve társaság a cég felügyelete alatt dolgozta ki reorganizációs programját és kötött sikeres csődegyezséget.

Végelszámolói tevékenysége során a tulajdonos megelégedésére levezette a szükséges értékesítéseket, a jogi és egyéb konfliktusokat kezelte és biztosította a végelszámolás alatt álló szervezet zökkenőmentes kivezetését a piacról, a tulajdonos érdekeinek teljes érvényesülése mellett.

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában pénzügyi gondnokként járhat el a társaság. A kvalifikációt az Önkormányzati Minisztérium biztosította. A Budapest Investment Zrt. 2009. májusában bekerült a pénzügyi gondnokok névjegyzékébe 4. sorszámon.